چاپ شال و روسری

چاپ روی تیشرت

چاپ روی تیشرت

قیمت چاپ روی تیشرت

سایز تعداد 1 تا 10 عددتعداد 11 تا 50 عدد50عدد به بالا
A450000 تومان کمتر از45000 تومانتماس بگیرید
A385000 تومان کمتر از80000 تومانتماس بگیرید
کمتر از A4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

چاپ روی تیشرت اسپان

چاپ روی تیشرت اسپان

قیمت چاپ رویتیشرت اسپان

سایز تعداد 1 تا 10 عددتعداد 11 تا 50 عدد50عدد به بالا
A450000 تومان کمتر از45000 تومانتماس بگیرید
A385000 تومان کمتر از80000 تومانتماس بگیرید
کمتر از A4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

توضیحات چاپ روی تیشرت اسپان

 • شستشو با آب سرد
 • نوع چاپ: لیبلی یا DTF
 • مناسب برای استفاده روزمره و ورزشی
 • ابعاد چاپی : 1 در 1 سانتی متر تا سایز A3
 • جنس تیشرت : 100 درصد نخ پنبه یا مواد دار

سفارش چاپ روی تیشرت اسپان با 6 نکته طلائی

 • تا جای ممکن از آبگیری لباس خودداری نمائید.
 • حتماً قبل از شستشو باید آنرا برعکس کرد و در ماشین قرار دارد.
 • برای صاف کردن و اتو کردن پیشنهاد میشود لباس را برعکس کنید.
 • استفاده از دور آرام هنگام شستشو باعث عدم آسیب به بافت لباس میشود.
 • اگر از آب سرد برای شستشوی آن استفاده کنید باعث افزایش عمر لباس میشود.
 • به طور کلی استفاده از سفید کننده ها و آب داغ در هر لباسی باعث آسیب جدی به بافت و چاپ آن میشود.

 

چاپ روی تیشرت ملانژ

تیشرت ملانژ

قیمت چاپ روی تیشرت ملانژ

سایز تعداد 1 تا 10 عددتعداد 11 تا 50 عدد50عدد به بالا
A450000 تومان کمتر از45000 تومانتماس بگیرید
A385000 تومان کمتر از80000 تومانتماس بگیرید
کمتر از A4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

توضیحات چاپ روی تیشرت ملانژ

 • شستشو با آب سرد
 • نوع چاپ: لیبلی یا DTF
 • مناسب برای استفاده روزمره و ورزشی
 • ابعاد چاپی : 1 در 1 سانتی متر تا سایز A3
 • جنس تیشرت : 100 درصد نخ پنبه یا مواد دار

نکاتی که قبل از سفارش چاپ تیشرت ملانژ باید دانست

 • تا جای ممکن از آبگیری لباس خودداری نمائید.
 • حتماً قبل از شستشو باید آنرا برعکس کرد و در ماشین قرار دارد.
 • برای صاف کردن و اتو کردن پیشنهاد میشود لباس را برعکس کنید.
 • استفاده از دور آرام هنگام شستشو باعث عدم آسیب به بافت لباس میشود.
 • اگر از آب سرد برای شستشوی آن استفاده کنید باعث افزایش عمر لباس میشود.
 • به طور کلی استفاده از سفید کننده ها و آب داغ در هر لباسی باعث آسیب جدی به بافت و چاپ آن میشود.

 

چاپ رو مبلی

چاپ روی تیشرت سفید نخ پنبه

چاپ روی تیشرت سفید نخ پنبه

قیمت چاپ روی تیشرت سفید نخ پنبه

سایز تعداد 1 تا 10 عددتعداد 11 تا 50 عدد50عدد به بالا
A450000 تومان کمتر از45000 تومانتماس بگیرید
A385000 تومان کمتر از80000 تومانتماس بگیرید
کمتر از A4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

توضیحات چاپ روی تیشرت سفید نخ پنبه

 • شستشو با آب سرد
 • نوع چاپ: لیبلی یا DTF
 • مناسب برای استفاده روزمره و ورزشی
 • ابعاد چاپی : 1 در 1 سانتی متر تا سایز A3
 • جنس تیشرت : 100 درصد نخ پنبه یا مواد دار

نکاتی که قبل از سفارش چاپ تیشرت سفید نخ پنبه باید دانست

 • تا جای ممکن از آبگیری لباس خودداری نمائید.
 • حتماً قبل از شستشو باید آنرا برعکس کرد و در ماشین قرار دارد.
 • برای صاف کردن و اتو کردن پیشنهاد میشود لباس را برعکس کنید.
 • استفاده از دور آرام هنگام شستشو باعث عدم آسیب به بافت لباس میشود.
 • اگر از آب سرد برای شستشوی آن استفاده کنید باعث افزایش عمر لباس میشود.
 • به طور کلی استفاده از سفید کننده ها و آب داغ در هر لباسی باعث آسیب جدی به بافت و چاپ آن میشود.

 

چاپ روی تیشرت یقه دار سفید یا جودن

چاپ روی تیشرت یقه دار سفید

قیمت چاپ روی تیشرت یقه دار سفید

سایز تعداد 1 تا 10 عددتعداد 11 تا 50 عدد50عدد به بالا
A450000 تومان کمتر از45000 تومانتماس بگیرید
A385000 تومان کمتر از80000 تومانتماس بگیرید
کمتر از A4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

توضیحات چاپ روی تیشرت یقه دار سفید

 • شستشو با آب سرد
 • نوع چاپ: لیبلی یا DTF
 • مناسب برای استفاده روزمره و ورزشی
 • ابعاد چاپی : 1 در 1 سانتی متر تا سایز A3
 • جنس تیشرت : 100 درصد نخ پنبه یا مواد دار

نکاتی که قبل از سفارش چاپ تیشرت یقه دار سفید پنبه باید دانست

 • تا جای ممکن از آبگیری لباس خودداری نمائید.
 • حتماً قبل از شستشو باید آنرا برعکس کرد و در ماشین قرار دارد.
 • برای صاف کردن و اتو کردن پیشنهاد میشود لباس را برعکس کنید.
 • استفاده از دور آرام هنگام شستشو باعث عدم آسیب به بافت لباس میشود.
 • اگر از آب سرد برای شستشوی آن استفاده کنید باعث افزایش عمر لباس میشود.
 • به طور کلی استفاده از سفید کننده ها و آب داغ در هر لباسی باعث آسیب جدی به بافت و چاپ آن میشود.

 

چاپ روی تیشرت مشکی یقه دار یا جودن

چاپ روی تیشرت مشکی یقه دار

قیمت چاپ روی تیشرت مشکی یقه دار

سایز تعداد 1 تا 10 عددتعداد 11 تا 50 عدد50عدد به بالا
A450000 تومان کمتر از45000 تومانتماس بگیرید
A385000 تومان کمتر از80000 تومانتماس بگیرید
کمتر از A4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

توضیحات چاپ روی تیشرت مشکی یقه دار

 • شستشو با آب سرد
 • نوع چاپ: لیبلی یا DTF
 • مناسب برای استفاده روزمره و ورزشی
 • ابعاد چاپی : 1 در 1 سانتی متر تا سایز A3
 • جنس تیشرت : 100 درصد نخ پنبه یا مواد دار

نکاتی که قبل از سفارش چاپ تیشرت مشکی یقه دار باید دانست

 • تا جای ممکن از آبگیری لباس خودداری نمائید.
 • حتماً قبل از شستشو باید آنرا برعکس کرد و در ماشین قرار دارد.
 • برای صاف کردن و اتو کردن پیشنهاد میشود لباس را برعکس کنید.
 • استفاده از دور آرام هنگام شستشو باعث عدم آسیب به بافت لباس میشود.
 • اگر از آب سرد برای شستشوی آن استفاده کنید باعث افزایش عمر لباس میشود.
 • به طور کلی استفاده از سفید کننده ها و آب داغ در هر لباسی باعث آسیب جدی به بافت و چاپ آن میشود.

 

چاپ روی تیشرت قرمز یقه گرد

قیمت چاپ روی تیشرت قرمز یقه گرد

سایز تعداد 1 تا 10 عددتعداد 11 تا 50 عدد50عدد به بالا
A450000 تومان کمتر از45000 تومانتماس بگیرید
A385000 تومان کمتر از80000 تومانتماس بگیرید
کمتر از A4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

توضیحات چاپ روی تیشرت قرمز یقه گرد

 • شستشو با آب سرد
 • نوع چاپ: لیبلی یا DTF
 • مناسب برای استفاده روزمره و ورزشی
 • ابعاد چاپی : 1 در 1 سانتی متر تا سایز A3
 • جنس تیشرت : 100 درصد نخ پنبه یا مواد دار

نکاتی که قبل از سفارش چاپ تیشرت قرمز یقه گرد باید دانست

 • تا جای ممکن از آبگیری لباس خودداری نمائید.
 • حتماً قبل از شستشو باید آنرا برعکس کرد و در ماشین قرار دارد.
 • برای صاف کردن و اتو کردن پیشنهاد میشود لباس را برعکس کنید.
 • استفاده از دور آرام هنگام شستشو باعث عدم آسیب به بافت لباس میشود.
 • اگر از آب سرد برای شستشوی آن استفاده کنید باعث افزایش عمر لباس میشود.
 • به طور کلی استفاده از سفید کننده ها و آب داغ در هر لباسی باعث آسیب جدی به بافت و چاپ آن میشود.

 

چاپ روی تیشرت مشکی نخ پنبه

چاپ روی تیشرت مشکی نخ پنبه

قیمت چاپ روی تیشرت مشکی نخ پنبه

سایز تعداد 1 تا 10 عددتعداد 11 تا 50 عدد50عدد به بالا
A450000 تومان کمتر از45000 تومانتماس بگیرید
A385000 تومان کمتر از80000 تومانتماس بگیرید
کمتر از A4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

توضیحات چاپ روی تیشرت مشکی نخ پنبه

 • شستشو با آب سرد
 • نوع چاپ: لیبلی یا DTF
 • مناسب برای استفاده روزمره و ورزشی
 • ابعاد چاپی : 1 در 1 سانتی متر تا سایز A3
 • جنس تیشرت : 100 درصد نخ پنبه یا مواد دار

نکاتی که قبل از سفارش چاپ تیشرت مشکی نخ پنبه گرد باید دانست

 • تا جای ممکن از آبگیری لباس خودداری نمائید.
 • حتماً قبل از شستشو باید آنرا برعکس کرد و در ماشین قرار دارد.
 • برای صاف کردن و اتو کردن پیشنهاد میشود لباس را برعکس کنید.
 • استفاده از دور آرام هنگام شستشو باعث عدم آسیب به بافت لباس میشود.
 • اگر از آب سرد برای شستشوی آن استفاده کنید باعث افزایش عمر لباس میشود.
 • به طور کلی استفاده از سفید کننده ها و آب داغ در هر لباسی باعث آسیب جدی به بافت و چاپ آن میشود.

 

چاپ روی تیشرت اسپان زنانه

چاپ روی تیشرت اسپان زنانه

قیمت چاپ روی تیشرت اسپان زنانه

سایز تعداد 1 تا 10 عددتعداد 11 تا 50 عدد50عدد به بالا
A450000 تومان کمتر از45000 تومانتماس بگیرید
A385000 تومان کمتر از80000 تومانتماس بگیرید
کمتر از A4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

توضیحات چاپ روی تیشرت اسپان زنانه

 • شستشو با آب سرد
 • نوع چاپ: لیبلی یا DTF
 • مناسب برای استفاده روزمره و ورزشی
 • ابعاد چاپی : 1 در 1 سانتی متر تا سایز A3
 • جنس تیشرت : 100 درصد نخ پنبه یا مواد دار

نکاتی که قبل از سفارش چاپ تیشرت اسپان زنانه باید دانست

 • تا جای ممکن از آبگیری لباس خودداری نمائید.
 • حتماً قبل از شستشو باید آنرا برعکس کرد و در ماشین قرار دارد.
 • برای صاف کردن و اتو کردن پیشنهاد میشود لباس را برعکس کنید.
 • استفاده از دور آرام هنگام شستشو باعث عدم آسیب به بافت لباس میشود.
 • اگر از آب سرد برای شستشوی آن استفاده کنید باعث افزایش عمر لباس میشود.
 • به طور کلی استفاده از سفید کننده ها و آب داغ در هر لباسی باعث آسیب جدی به بافت و چاپ آن میشود.

 

چاپ روی تیشرت بچگانه

چاپ روی تیشرت بچگانه

قیمت چاپ روی تیشرت بچگانه

سایز تعداد 1 تا 10 عددتعداد 11 تا 50 عدد50عدد به بالا
A450000 تومان کمتر از45000 تومانتماس بگیرید
A385000 تومان کمتر از80000 تومانتماس بگیرید
کمتر از A4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

توضیحات چاپ روی تیشرت بچگانه

 • شستشو با آب سرد
 • نوع چاپ: لیبلی یا DTF
 • مناسب برای استفاده روزمره و ورزشی
 • ابعاد چاپی : 1 در 1 سانتی متر تا سایز A3
 • جنس تیشرت : 100 درصد نخ پنبه یا مواد دار

نکاتی که قبل از سفارش چاپ تیشرت بچگانه باید دانست

 • تا جای ممکن از آبگیری لباس خودداری نمائید.
 • حتماً قبل از شستشو باید آنرا برعکس کرد و در ماشین قرار دارد.
 • برای صاف کردن و اتو کردن پیشنهاد میشود لباس را برعکس کنید.
 • استفاده از دور آرام هنگام شستشو باعث عدم آسیب به بافت لباس میشود.
 • اگر از آب سرد برای شستشوی آن استفاده کنید باعث افزایش عمر لباس میشود.
 • به طور کلی استفاده از سفید کننده ها و آب داغ در هر لباسی باعث آسیب جدی به بافت و چاپ آن میشود.

 

چاپ روی تیشرت زرد

چاپ روی تیشرت زرد

قیمت چاپ روی تیشرت زرد

سایز تعداد 1 تا 10 عددتعداد 11 تا 50 عدد50عدد به بالا
A450000 تومان کمتر از45000 تومانتماس بگیرید
A385000 تومان کمتر از80000 تومانتماس بگیرید
کمتر از A4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

توضیحات چاپ روی تیشرت زرد

 • شستشو با آب سرد
 • نوع چاپ: لیبلی یا DTF
 • مناسب برای استفاده روزمره و ورزشی
 • ابعاد چاپی : 1 در 1 سانتی متر تا سایز A3
 • جنس تیشرت : 100 درصد نخ پنبه یا مواد دار

نکاتی که قبل از سفارش چاپ تیشرت زرد باید دانست

 • تا جای ممکن از آبگیری لباس خودداری نمائید.
 • حتماً قبل از شستشو باید آنرا برعکس کرد و در ماشین قرار دارد.
 • برای صاف کردن و اتو کردن پیشنهاد میشود لباس را برعکس کنید.
 • استفاده از دور آرام هنگام شستشو باعث عدم آسیب به بافت لباس میشود.
 • اگر از آب سرد برای شستشوی آن استفاده کنید باعث افزایش عمر لباس میشود.
 • به طور کلی استفاده از سفید کننده ها و آب داغ در هر لباسی باعث آسیب جدی به بافت و چاپ آن میشود.

 

چاپ روی تیشرت لانگ

قیمت چاپ روی تیشرت لانگ

سایز تعداد 1 تا 10 عددتعداد 11 تا 50 عدد50عدد به بالا
A450000 تومان کمتر از45000 تومانتماس بگیرید
A385000 تومان کمتر از80000 تومانتماس بگیرید
کمتر از A4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

توضیحات چاپ روی تیشرت لانگ

 • شستشو با آب سرد
 • نوع چاپ: لیبلی یا DTF
 • مناسب برای استفاده روزمره و ورزشی
 • ابعاد چاپی : 1 در 1 سانتی متر تا سایز A3
 • جنس تیشرت : 100 درصد نخ پنبه یا مواد دار

نکاتی که قبل از سفارش چاپ روی تیشرت لانگ باید دانست

 • تا جای ممکن از آبگیری لباس خودداری نمائید.
 • حتماً قبل از شستشو باید آنرا برعکس کرد و در ماشین قرار دارد.
 • برای صاف کردن و اتو کردن پیشنهاد میشود لباس را برعکس کنید.
 • استفاده از دور آرام هنگام شستشو باعث عدم آسیب به بافت لباس میشود.
 • اگر از آب سرد برای شستشوی آن استفاده کنید باعث افزایش عمر لباس میشود.
 • به طور کلی استفاده از سفید کننده ها و آب داغ در هر لباسی باعث آسیب جدی به بافت و چاپ آن میشود.

 

چرا ساینا چاپ

چرا ساینا چاپ؟

قیمت و کیفیت

تنوع قیمت

تضمین کیفیت

حداقل سفارش 1 متر

توضیحات

توضیحات

چاپ روی تیشرت

همه چیز درباره‌ی چاپ روی تیشرت

آیا به دنبال هدیه‌ای جالب توجه و جذاب برای دوستانتان می‌گردید؟ آیا می‌خواهید در لباس‌های خود تنوع جالبی را ایجاد کنید؟ آیا به دنبال تبلیغاتی جالب برای برند خود هستید؟ پیشنهاد ما به شما چاپ روی لباس به روشهای مختلف به ویژه چاپ روی تیشرت است. چاپ روی انواع تیشرت نه‌تنها کادویی مناسب و زیباست بلکه می‌تواند در نقش تبلیغات یا لباس فرم برای انواع شرکت‌ها کاربرد داشته باشد. در این مطلب می‌خواهیم به صورت مفصل به بررسی پرطرفدار ترین تی شرت هایی که برای چاپ مناسب و کاربردی هستند بپردازیم و به شما در خرید تیشرت خام کمک کنیم. هم‌چنین عواملی را که روی قیمت های چاپ تیشرت تأثیر می‌گذارند بررسی می‌کنیم. چاپ سابلیمیشن یکی از روشهایی است که هم برای تیشرت و هم برای مخمل استفاده میشود به همین دلیل می توان برای چاپ روی مخمل نیز از آن استفاده کرد.

فهرست مطالب

با گسترش دانش بشر در زمینه‌ی تولید لباس‌های با کیفیت و انجام چاپ روی پارچه‌های مختلف همه روزه شاهد آن هستیم که مدل‌های جدیدی از لباس‌ها و پارچه‌ها وارد بازار می‌شوند. امروزه چاپ روی پارچه به شیوه‌های مختلفی انجام می‌شود. انتخاب نوع چاپ به پارچه‌ای که قرار است روی آن چاپ انجام شود بستگی دارد. برخی از این چاپ‌ها کیفیت مطلوب‌تری را ارائه می‌کنند. روش‌هایی که برای چاپ روی تیشرت استفاده می‌شوند بسیار متنوعند. برخی از این روش‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید.

 • روش چاپ سیلک
 • روش چاپ مستقیم روی پارچه
 • روش چاپ حرارتی روی پارچه
 • روش چاپ سابلیمیشن (تصعید رنگ) روی تیشرت و پارچه و …

در ادامه بیشتر با برخی از این روش‌ها و کاربردهای آن برای چاپ روی انواع تیشرت‌ها آشنا می‌شویم.

تازه‌سازی محیط خانه با چاپ روی انواع پارچه

یکی از راه‌های جالبی که می‌توانید برای تازه‌سازی فضای داخلی خانه یا محیط کار خود انجام دهید سفارش چاپ روسری و شال، چاپ برچسب حرارتی، چاپ روتختی، چاپ پرده، چاپ کوسن و چاپ روی تی شرت های مردانه و تی شرت های زنانه است.

این کارها به شما کمک می‌کند تا محیط خانه و کار خود را هم بیشتر به سلیقه‌‌ی خود نزدیک کنید هم این که با صرف هزینه‌ی کمتر تغییرات بزرگی در زمینه‌ی تغییر دکوراسیون انجام دهید تا فضای شاداب‌تری را مطابق با سلیقه‌ی خود تجربه کنید. از طرفی این کار می‌تواند جنبه‌ی تبلیغاتی نیز داشته باشد. برای محیط‌های کاری چاپ روی پرده و کوسن و … می‌تواند تأثیر مثبتی روی ذهن مشتریانتان داشته باشد. چاپ روی تیشرت نیز علاوه بر تبلیغاتی بودن می‌تواند هدیه‌ی زیبایی باشد.

مزایای چاپ روی تیشرت

یکی از جذاب‌ترین کادوهایی که می‌توانید به دوستان و عزیزان خود هدیه دهید چاپ تصاویر دلخواه آن‌ها روی لباس است. بهترین لباسی که می‌توانید برای این کار انتخاب کنید تیشرت‌ها هستند. تیشرت‌ها از جمله لباس‌هایی هستند که تمامی افراد در تمامی رده‌های سنی از خردسال تا بزرگسال از آن استفاده می‌کنند.از سویی اگر می‌خواهید چاپ روی تیشرت را برای خودتان انجام دهید می‌توانید از طرح‌های مورد علاقه‌تان استفاده کنید؛ طرح‌هایی که نمونه‌ی آن‌ها در بازار وجود ندارد.

زمانی که بحث خرید پارچه تیشرت می‎شود، ابهامات بسیار زیادی برای افراد به وجود می‎آید. اینکه چه نوع پارچه برای دوخت تیشرت مناسب است، بسیار حائز اهمیت بوده و نباید از آن چشم‎ پوشی کرد. انواع پارچه تیشرت به شما این امکان را می‎دهند تا بتوانید بر اساس نیاز خودتان، از پارچه‎ ها‎ی متنوع استفاده کنید. البته قبل از انتخاب هر کدام از این پارچه ها ‎، باید بدانید که آیا قرار است چاپ روی تیشرت را به صورت چاپ سابلیمیشن انجام دهید یا خیر؟ چون به ‎هر‎حال تنها برخی از پارچه ها‎ امکان چاپ روی پارچه را فراهم می‎کنند.

بررسی چاپ روی انواع تیشرت‌های رنگی و ساده

برای چاپ روی تیشرت دقت به این نکته ضروری است که کیفیت چاپ بروی تیشرت‌هایی که جنس‌های یکسانی ندارند قطعاً یکسان نخواهد بود. برخی از تیشرت‌ها مناسب مکان‌های رسمی هستند. برخی دیگر نیز حالت اسپرت دارند و هر فردی می‌تواند از آن‌ها استفاده کند.

از سویی تنها بحث چاپ عکس روی تیشرت مطرح نیست. برای این کار باید راحتی و زیبایی تیشرت نیز در نظر گرفته شود. توجه به رنگ، جنس، رنگ‌پذیری و کیفیت چاپ از جمله نکات مهمی است که باید برای سفارش چاپ تیشرت در نظر داشته باشید.

با این حال برای چاپ تیشرت گزینه‌های بسیار زیادی پیش رو دارید. برای ساده‌تر شدن انتخاب شما، ما بهترین و مناسب‌ترین تیشرت‌ها و رنگ‌ها را برای چاپ بررسی کرده‌ایم. مجموعه‌ی این مطالب را در ادامه می‌خوانید.

چه تیشرت‌هایی برای چاپ مناسب‌ترند؟

یکی از پرسش‌های مهمی که پیش از چاپ عکس روی تیشرت باید به آن پاسخ داد این است که کدام تیشرت‌ها برای چاپ مناسب هستند؟ منظور از مناسب بودن این است که آیا طرح‌های گوناگون با کیفیت دلخواه بر روی این تیشرت‌ها قابل چاپ هستند؟ آیا جنس پارچه‌های به کار رفته در تولید هر تیشرتی آن را برای چاپ مناسب می‌کند؟ و آخرین پرسش این که آیا طرح روی تیشرت پس از چاپ ماندگاری کافی خواهد داشت؟ به همین دلیل تصمیم گرفتیم که در این مطلب به چاپ روی تیشرت هایی بپردازیم که بالاترین کیفیت، بهترین جنس و مناسب‌ترین قیمت را برای چاپ دارا هستند. ناگفته نماند که تیشرت‌هایی که در ادامه بررسی می‌کنیم از پرطرفدار ترین تی شرت هایی هستند که در بازار وجود دارد. لیستی مختصر از مدل تیشرت‌ها را مشاهده می‌کنید.

 • تیشرت اسپان
 • تیشرت لانگ
 • تیشرت پنبه ای
 • تیشرت یقه دار یا جودون
 • تیشرت ملانژ
 • تیشرت یقه گرد
 • تیشرت پنبه ای بچگانه

چاپ روی تیشرت اسپان

یکی از پرطرفدار ترین تی شرت هایی که در بازار وجود دارد تیشرت های اسپان است. این تیشرت‌ها از ترکیبی از پلی‌استر و نخ پنبه ساخته می‌شوند و نسبت به سایر تیشرت‌ها نازک‌ترند. با وجود این که کیفیت جنس تیشرت های اسپان نسبت به لباس‌های پنبه‌ای کمتر است اما از لطافت کافی برخوردار است و چاپ روی آن‌ها نیز مزایایی دارد که تیشرت اسپان را جزو تیشرت‌های محبوب برای چاپ تبدیل کرده است. مزایای مهم چاپ روی تیشرت اسپان به شرح زیر است.

 • به دلیل جنس پارچه‌ی به کار رفته در این تیشرت کیفیت چاپ روی آن بسیار بالاست.
 • پس از چاپ تیشرت اسپان می‌توانید رنگ و طرح‌ها را به وضوح و با تفکیک رنگی بالا مشاهده کنید.
 • بدون این که نگران از بین رفتن طرح چاپی باشید می‌توانید به مقاومت بالای این لباس‌ها در برابر شستشوی مکرر اعتماد کنید.
 • تراکم بالای این پارچه کمک می‌کند تا طرح و رنگ‌ها در بافت آن نفوذ کرده و مانند طرح اورجینال به نظر برسد.

کیفیت چاپ روی تیشرت اسپان

با توجه به مزایای گفته شده برای تیشرت اسپان می‌توان به راحتی متوجه شد که چرا تیشرت‌های اسپان گزینه‌ی ایده‌آلی برای چاپ هستند. بدیهی است که علت محبوبیت این لباس‌ها برای چاپ بالا بودن کیفیت چاپ روی تیشرت اسپان است. قیمت مناسب چاپ روی این تیشرت‌ها نیز سبب می‌شود تا بتوان در امور تبلیغاتی در تعداد بالا از آن‌ها استفاده کرد. بیشتر شرکت‌ها برای چاپ تیشرت تبلیغاتی تمایل دارند از تیشرت‌های سفید اسپان بهره بگیرند. دلیل آن هم وضوح بالای چاپ و ماندگاری آن روی این نوع از تیشرت‌هاست. اگر شما هم چنین هدفی دارید می‌توانید تیشرت سفید اسپان را به عنوان یکی از گزینه‌های چاپ طرح خود بروی تیشرت در نظر داشته باشید.

چاپ روی تیشرت اسپان زنانه

یکی از جذابیت‌های دیگر تیشرت اسپان در این است که نه‌تنها به تن مردان بلکه به تن زنان نیز زیبا می‌نشیند. به همین دلیل اگر می‌خواهید دوستان و آشنایان خود را با چاپ تیشرت با عکس‌های دلخواهشان غافل‌گیر کنید می‌توانید چاپ روی تیشرت اسپان زنانه را نیز سفارش دهید.

معمولاً یکی از جالب‌ترین رنگ‌ها برای سفارش چاپ تیشرت روی این لباس‌ها رنگ سفید تیشرت اسپان است. اگر تمایل دارید که لوگوی شرکت خود یا آرم موسسه‌ی خود را برای انجام تبلیغات روی این تیشرت‌ها به چاپ برسانید رنگ سفید آن را نیز در نظر بگیرید. البته چاپ لوگوی شما روی رنگ سفید به شرطی زیبا خواهد شد که پس زمینه‌ی سفید در هارمونی با طرح چاپی باشد.

همان‌طور که پیش از این گفته شد کیفیت چاپ روی تیشرت اسپان زنانه نیز تضیمنی است. علاوه بر تیشرت های اسپان زنانه می‌توانید روی انواع تاپ اسپان زنانه نیز چاپ انجام دهید.

چاپ روی تیشرت اسپان زنانه و مردانه

تنوع چاپ روی این تیشرت‌ها در رنگ‌ها و طرح‌های گوناگون کمک می‌کند تا انتخاب‌های گسترده‌ای برای سفارش چاپ تیشرت داشته باشید. قیمت چاپ روی تیشرت و تاپ اسپان زنانه نیز مناسب و به‌صرفه است.

روش چاپی که روی تیشرت‌های اسپان صورت می‌گیرد به‌گونه‌ای‌ست که پس از چاپ رنگ به بافت پارچه نفوذ پیدا می‌کند. برجستگی رنگی عکس چاپ شده روی این تیشرت‌ها پس از چاپ قابل تشخیص نیست و این مورد از مزایای مهم چاپ روی این تیشرت‌هاست که آن‌ها را به گزینه‌ی خوبی برای چاپ با تعداد بالا تبدیل می‌کند.

چاپ روی تیشرت مشکی لانگ

در میان افراد جوان‌تر به‌خصوص نوجوانان تی‌شرت‌های لانگ بسیار طرفدار دارد. علت این محبوبیت اسپرت بودن و جذابیتی‌ست که روی تن تمامی افراد خود را نشان می‌دهد. تیشرت لانگ هم برای استفاده‌ی آقایان و هم برای استفاده‌ی بانوان کاربرد دارد. برای چاپ تیشرت لانگ یکی از جذاب‌ترین رنگ‌ها رنگ مشکی‌ست.

اگر طرح انتخابی شما دارای رنگ‌های متضاد با رنگ مشکی باشد چاپ روی تیشرت مشکی لانگ بسیار جوان‌پسند و زیبا خواهد شد. نوع دوخت تیشرت‌های لانگ با یکدیگر تفاوت دارد. معمولاً این لباس‌ها از جنس نخ پنبه بوده که این موضوع آن‌ها را به لباس‌هایی خوش‌پوش و بسیار لطیف بدل می‌کند.

ویژگی‌های چاپ روی تیشرت لانگ مشکی

از مشخصات چاپ روی تیشرت مشکی لانگ این است که به روش‌های گوناگونی می‌توان روی این دست از لباس‌ها چاپ انجام داد. برخی از انواع تیشرت‌های لانگ در قسمت پایین لباس، برعکس تیشرت‌های معمولی دارای انحنا است. اما در تیشرت‌های ساده این انحنا را مشاهده نمی‌کنیم. این تیشرت‌ها در سایزها و رنگ‌های متنوعی تولید می‌شوند. انتخاب سایز برای تیشرت لانگ ممکن است کمی دشوار به نظر برسد. بهتر است در این زمینه با دقت عمل کنید. چاپ روی تیشرت مشکی لانگ تمام پنبه با کیفیت بالایی انجام می‌شود.

اگر طرح انتخابی شما دارای رنگ‌های متضاد با رنگ مشکی باشد چاپ روی تیشرت مشکی لانگ بسیار جوان‌پسند و زیبا خواهد شد. نوع دوخت تیشرت‌های لانگ با یکدیگر تفاوت دارد. معمولاً این لباس‌ها از جنس نخ پنبه بوده که این موضوع آن‌ها را به لباس‌هایی خوش‌پوش و بسیار لطیف بدل می‌کند.

چاپ روی تیشرت پنبه ای

همان‌طور که از نام این تیشرت پیداست جنس تیشرت تماماً از پنبه است. تیشرت‌های پنبه‌ای یکی از بهترین تیشرت‌های موجود در بازار محسوب می‌شوند. لطافت و ماندگاری تیشرت پنبه ای موجب محبوبیت آن شده است. به دلیل بافت سازگار آن با بدن انسان می‌توانید این تیشرت‌ها را برای مدت‌های طولانی بپوشید بدون آنکه احساس ناراحتی یا خستگی کنید.

چاپ روی تیشرت پنبه ای از طریق لیبل انجام می‌شود زیرا یکی از خواص پنبه این است که رنگ‌پذیری آن کم است و برای این که کیفیت چاپ کاهش پیدا نکند چاپ عکس دلخواه شما با کمک لیبل انجام می‌شود. بهترین نوع چاپ عکس روی تیشرت پنبه ای در صورتی خواهد بود که عکس مورد نظر شما نیز از کیفیت بالایی برخوردار باشد. توصیه می‌شود برای دوام بالای چاپ روی این تیشرت‌ها شستشوی آن را با آب سرد انجام دهید. هم‌چنین توصیه می‌شود برای شستن تیشرت پنبه ای چاپ شده از ماشین لباسشویی استفاده نشود.

قیمت چاپ روی تیشرت پنبه ای

قیمت چاپ روی تیشرت پنبه ای با توجه به سایز چاپی مورد نظر شما تعیین می‌شود. هر چه سایز چاپ بزرگ‌تر باشد هزینه‌ی چاپ بیشتر می‌شود. هم‌چنین چاپ روی این‌گونه تیشرت‌ها محدودیت رنگی ندارد و شما می‌توانید هر طرحی و هر رنگی را برای چاپ انتخاب کنید. تیشرت‌های پنبه‌ای یکی از متنوع‌ترین تیشرت‌های موجود در بازار هستند به همین دلیل برای انتخاب نوع و رنگ این لباس‌ها طیف گسترده‌ای از انتخاب‌های زیبا پیش روی شما خواهد بود. این تیشرت‌ها را می‌توانید در رنگ‌های مختلفی مانند زرد، قرمز، مشکی، سفید، سرمه‌ای، سبز و … سفارش دهید.

بررسی تخصصی چاپ روی تیشرت پنبه ای

روش‌های چاپ به تناسب جنس پارچه‌ای که قرار است روی آن چاپ انجام شود متفاوت هستند. لزوماً برای یک نوع پارچه نیز یک روش چاپ استفاده نمی‌شود. درواقع نوع چاپ به طرح مورد نظر شما نیز بستگی دارد. برای چاپ روی تیشرت پنبه ای سه روش رایج‌تر است. چاپ مدیا، چاپ دیجیتالی و چاپ لیبلی که به آن چاپ استیکری هم گفته می‌شود.

چاپ مدیا روی تیشرت پنبه ای

چاپ مدیا برای زمان‌هایی کاربرد دارد که شما بخواهید لوگو یا نوشته‌های تک رنگ و بدون زمینه‌ای را چاپ کنید. چاپ مدیا برای طرح‌های بدون حاشیه و پس‌زمینه بسیار چشم‌نواز خواهد بود. ماندگاری چاپ مدیا روی تیشرت پنبه‌ای نیز بالاست.

چاپ دیجیتال روی تیشرت پنبه ای

برای انجام چاپ دیجیتال دقت کنید که طرح انتخابی شما بدون پس‌زمینه و با کیفیت و حجیم باشد. با رعایت این شرایط چاپ دیجیتال برای طرح‌های تمام رنگی یکی از ایده‌آل‌ترین گزینه‌ها برای چاپ روی تیشرت به شمار می‌رود و جذابیت بی‌نظیری را عرضه می‌کند.

چاپ استیکری روی تیشرت پنبه ای

در این نوع از چاپ طرح مورد نظر در ابتدا روی لیبل‌های مخصوصی چاپ می‌شوند. سپس با قرار دادن این لیبل‌های چاپ شده روی تیشرت پنبه ای حرارت بالایی از طریق دستگاه پرس، طرح روی لیبل را به بافت پارچه‌ی تیشرت منتقل می‌کند. در چاپ‌های لیبلی می‌توان با لمس، برجستگی رنگ را احساس کرد. این نوع از چاپ دارای پس‌زمینه است.

چاپ روی تیشرت مشکی یقه دار

تیشرت های جودون یقه دار که به آن‌ها تیشرت‌های جودون نیز گفته می‌شود غالباً از دوخت و فرم یکدست و شیکی برخوردارند که آن‌ها را برای پوشیدن در مکان‌ها رسمی و مراسم‌های گوناگون مناسب می‌کند. این تیشرت‌ها بسیار زیبا و جذابند و انتخاب شیک‌پوشان هستند. البته این بدان معنا نیست که استفاده از این لباس‌ها محدودیت دارد.

این تیشرت‌ها به دلایل گفته شده یکی از بهترین گزینه‌ها برای لباس‌های فرم رسمی هستند و با توجه به کیفیت بالای چاپ روی تیشرت رنگی جودون یقه دار گزینه‌ی بسیار خوبی برای شرکت‌ها، رستوران‌ها و … محسوب می‌شوند. شما می‌توانید طرح تبلیغاتی یا دلخواه خود را انتخاب کرده و چاپ طرح خود بروی تیشرت را سفارش بدهید. امکان چاپ بروی تیشرت جودون هم از طریق چاپ حرارتی و چاپ لیبلی وجود دارد.

چاپ روی تیشرت رنگی جودون یقه دار

برای تولید تیشرت جودون از ترکیب پلی‌استر و جودون استفاده می‌شود. چاپ روی تیشرت یقه دار به جنس تیشرت نیز بستگی دارد. قیمت چاپ به دلیل نوع بافت پارچه گران‌تر است اما اگر سفارش کلی داشته باشید برایتان ارزان‌تر تمام خواهد شد. برای خاص‌تر شدن چاپ عکس روی تیشرت یقه دار می‌توانید از دو رنگ مشکی و سفید تیشرت جودون برای چاپ بهره بگیرید.

اگر پلی‌استر به کار رفته در تولید این لباس‌ها بیشتر باشد می‌توان از چاپ حرارتی و مستقیم بهره گرفت. در صورتی که ترکیب جنس آن متفاوت باشد مانند چاپ روی تیشرت پنبه ای نیز باید از گزینه‌ی چاپ لیبلی استفاده کرد.

مشخصات چاپ روی تیشرت رنگی جودون یقه دار

اگر می‌خواهید برای محیط‌های کاری خود بین رنگ‌های تیشرت یقه‌دار دست به انتخاب بزنید بهتر است چند نکته را در نظر بگیرید. انتخاب رنگ سفید برای محیط‌های کاری مانند رستوان‌ها و کافه‌ها که ممکن است لباس کارکنان در معرض لک شدن قرار بگیرد گزینه‌ی مناسبی نیست. ضمن این که چه رنگی از تیشرت جودون را برای چاپ انتخاب کنید به طرحی که مدنظر دارید هم بستگی دارد.

از مشخصات چاپ روی تیشرت مشکی یقه دار این است که برای چنین محیط‌های کاری بسیار مناسب است و لک و انواع آلودگی‌ها را نشان نمی‌دهد. البته انتخاب رنگ تیشرت به تم محیط کار نیز بستگی دارد. در صورت وجود هارمونی بین طرح چاپی، تم کار و رنگ تیشرت خواهید دید که نتیجه بسیار رضایت‌بخش و جذاب خواهد بود.

انواع چاپ روی تیشرت جودون

به تیشرت های جودون یقه دار تیشرت لاگوست یا تیشرت پولو نیز گفته می‌شود. این تیشرت‌های برای محیط‌های کاری خودمانی بسیار زیبا جلوه می‌کنند. معمولاً برای چاپ لوگو در قسمت جلویی تیشرت و در سمت چپ چاپ انجام می‌شود. اگر سایز بزرگتر مدنظر باشد در پشت تیشرت چاپ می‌شود. انواع چاپ‌هایی که برای تیشرت جودون استفاده می‌شوند نیز شامل چاپ دیجیتالی، چاپ لیبلی و چاپ مدیا است.

اگر برای چاپ روی تیشرت یقه دار رنگ سفید آن را انتخاب کنید و چاپ شما رنگی باشد از روش دیجیتال استفاده می‌شود. اما اگر هم تیشرت رنگی جودون را انتخاب کنید و هم طرح شما رنگی باشد از روش لیبل استفاده می‌شود که پیش از این طریقه‌ی انجام آن توضیح داده شد. اگر طرح مدنظر تک رنگ (دارای جزئیات کم) باشد از روش مدیا بهره گرفته می‌شود. کیفیت چاپ این روش‌ها تا حدودی با یکدیگر متفاوت است.

نکاتی برای افزایش دوام چاپ روی تیشرت رنگی جودون یقه دار

برای چاپ روی تیشرت یقه دار چه از روش لیبل، چه از روش دیجیتال و چه از روش مدیا استفاده شود بهتر است در هنگام شستشوی آن به چند نکته دقت کنید: زمانی که می‌خواهید تیشرت را بشوئید آن را پشت و رو کنید تا در حین شستشو به طرح آسیبی نرسد. اگر برای شستشو به جای ماشین لباسشویی از شستشوی دستی استفاده کنید دوام طرح بیشتر خواهد بود. شرط احتیاط این است که این لباس‌ها را با دست شستشو دهید.

این تیشرت‌ها را با آب سرد بشوئید. برای اتو کردن تیشرت‌های یقه‌دار چاپ شده نیز پشت و رو کردن تیشرت به دوام بیشتر چاپ کمک می‌کند. از آب گرم و هیچ‌گونه مواد سفیدکننده برای شستشوی این تیشرت‌ها استفاده نکنید.

قیمت چاپ روی تیشرت سفید یقه دار (جودون)

قیمت چاپ روی تیشرت سفید یقه دار (جودون) یا مشکی یقه دار به عوامل متعددی بستگی دارد. از جمله‌ی این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره داشت. تیشرت‌های یقه‌دار به دلیل داشتن دکمه در قسمت جلویی امکان چاپ در سایز بزرگ در جلوی تیشرت وجود ندارد. برای حفظ زیبایی لباس بهتر است چاپ در پشت تیشرت صورت بگیرد.

 • جنس تیشرت برای انتخاب نوع چاپ
 • سایز چاپ (A4، A3 و …)
 • رنگ تیشرت (سفید، مشکی، رنگی)
 • چاپ فوری یا غیرفوری

برای شستشوی چاپ لیبلی بهتر است تنها از آب سرد و شستشوی دستی بهره گرفته شود. از مزیت چاپ روی تیشرت سفید یقه دار این است که چاپ می تواند به صورت دیجیتالی انجام پذیرد. چاپ‌های دیجیتالی از کیفیت بالایی برخوردارند. این کیفیت در ظاهر تیشرت‌ها تأثیر خود را نشان می‌دهد. قیمت چاپ روی تیشرت مشکی یقه دار (جودون) نیز به همین صورت محاسبه می‌شود.

چاپ روی تیشرت ملانژ

چاپ روی تیشرت ملانژ از دیگر خدمات مراکز چاپ پارچه محسوب می‌شود. تیشرت‌های ملانژ زیبا و جذاب بوده و انجام چاپ با کیفیت روی آن‌ها امکان‌پذیر است. جنس این تیشرت‌ها مانند تیشرت‌های اسپان ترکیبی از پلی‌استر و نخ پنبه است.

تیشرت‌های ملانژی که برای چاپ استفاده می‌شود در رنگ‌های طوسی ارائه می‌شوند. از دلایل بالا بودن کیفیت چاپ عکس روی تیشرت ملانژ به‌کار رفتن ترکیب پلی‌استر و نخ در بافت آن است. از مزیت‌های چاپ عکس روی تیشرت‌های ملانژ این است که برای سفارش‌های شخصی و کادو دادن بسیار مناسب و زیبا هستند.

رنگ طوسی جزو رنگ‌های خنثی به شمار می‌آید. به این معنا که به راحتی با تمامی رنگ‌های دیگر هماهنگ می‌شود. به همین دلیل برای چاپ روی تیشرت ملانژ برای انتخاب رنگ طرح دست شما بازتر است. هم‌چنین پوشیدن این تیشرت‌ها و ست کردن آن با لباس‌های دیگر بسیار ساده خواهد بود. این موضوع برای شیک‌پوشان مسئله‌ی بسیار مهمی محسوب می‌شود.

قیمت چاپ روی تیشرت ملانژ

با توجه به مزیت‌های شمرده شده برای چاپ تیشرت‌های ملانژ، قیمت چاپ روی تیشرت ملانژ نیز مناسب و مقرون به‌صرفه است. برای چاپ روی این تیشرت‌ها که به رنگ طوسی هستند دقت به این نکته لازم است که اگر در طرح انتخابی شما رنگ سفید وجود داشته باشد این بخش‌ها به رنگ طوسی ظاهر می‌شوند.

این تیشرت‌ها پس از چاپ به راحتی قابل شستشو هستند و تغییر سایز نمی‌دهند. پیشنهاد ما برای انتخاب طرح چاپی به شما این است که طرح‌های تیره‌تر را انتخاب کنید. چراکه طرح‌های تیره‌تر روی تیشرت طوسی ملانژ بسیار زیبا و چشم‌نواز خواهند بود.

کیفیت چاپ روی تیشرت ملانژ

عمر و ماندگاری طرح‌های چاپی روی تیشرت‌های ملانژ بسیار بالاست. برای چاپ روی تیشرت ملانژ از روشی به نام چاپ سابلیمیشن استفاده می‌شود. با استفاده از این روش نتیجه‌ی نهایی چاپ بسیار مطلوب بوده و رنگ‌ها به راحتی و زیبایی در بافت پارچه می‌نشینند و مانند طرح‌های اورجینال به نظر می‌رسند.

برای شستشوی این تیشرت‌ها می‌توانید از ماشین لباسشویی و آب ولرم نیز بهره ببرید بدون این که نگران از بین رفتن طرح روی آن باشید. اما برای شستشو از شوینده‌هایی که دارای سفیدکننده هستند اجتناب کنید. سفیدکننده‌ها می‌توانند به سادگی کیفیت چاپ را تحت‌تأثیر قرار داده و آن را دچار آسیب کنند. حتی ممکن است طرح را از روی لباس پاک کنند و این موضوع برای تمامی طرح‌ها و تمامی مدل تیشرت‌ها صادق است.

قیمت چاپ روی تیشرت قرمز پنبه ای

می‌خواهیم در این بخش به صورت تخصصی در مورد چاپ روی تیشرت قرمز تمام پنبه یقه گرد صحبت کنیم. زیرا یکی از رنگ‌هایی که برای بسیاری از افراد جذاب و دوست‌داشتنی به نظر می‌رسد رنگ قرمز است. جنس تیشرت های قرمز از پنبه با درجه‌ی کیفی اعلا و مرغوب است و به صورت یقه گرد ارائه می‌شود. تیشرت‌های پنبه‌ای قرمز به علت بهره‌گیری از مواد اولیه‌ی مرغوب جنس راحت و با کیفیتی دارند به همین دلیل برای کادو دادن یکی از ایده‌آل‌ترین گزینه‌ها محسوب می‌شوند.

نوع چاپ روی این تیشرت‌ها بستگی به ابعاد طرح چاپی دارد. پیش از این گفتیم که در تیشرت‌هایی که خالصاً از جنس پنبه باشند امکان چاپ مستقیم و حرارتی وجود ندارد اما می‌توان از انواع دیگر چاپ روی تیشرت قرمز تمام پنبه یقه گرد بهره برد.

تیشرت‌های قرمز پنبه‌ای در سایزهای مختلف قابل عرضه هستند. بهتر است این تیشرت‌ها هر چند وقت یک بار به جای شستشو با آب گرم و ماشین لباسشویی با دست و آب سرد شسته شوند تا ماندگاری چاپ روی آن‌ها بیشتر شود. شما می‌توانید این تیشرت‌ها را به صورت عمده یا تکی سفارش دهید. قیمت چاپ روی تیشرت قرمز پنبه ای نیز به تعداد سفارش‌های شما بستگی دارد.

قیمت چاپ روی تیشرت زرد پنبه ای

اگر بخواهیم در میان رنگ‌های زیبا برای چاپ تیشرت انتخاب‌هایی داشته باشیم قطعاً چاپ روی تیشرت زرد تمام پنبه یقه گرد یکی از انتخاب‌های اصلی ما خواهد بود. برای انتخاب تیشرت مناسب برای چاپ باید به موارد گوناگونی دقت کنید. جنس و کیفیت خود تیشرت، رنگ مناسب تیشرت و انتخاب طرحی جذاب، با کیفیت و در ابعاد مناسب برای چاپ از جمله موارد مهم محسوب می‌شوند.

پیش از این گفتیم که تیشرت‌های پنبه ای خالصاً از نخ پنبه ساخته شده‌اند و به همین دلیل چاپ روی این لباس‌ها باید از طریق لیبل صورت بگیرد و امکان چاپ مستقیم وجود ندارد. قیمت چاپ روی تیشرت زرد پنبه ای نیز متأثر از همین مورد خواهد بود. البته قیمت های ارائه شده هزینه چاپ و تیشرت به نوع سفارش شما بستگی دارد. سفارش چاپ به صورت عمده فی کمتری را شامل می‌شود. برای این نوع تیشرت نیز برای افزایش طول عمر چاپ، شستشو با آب سرد و دست بهترین گزینه خواهد بود.

چاپ روی تیشرت مشکی تمام پنبه یقه گرد

چاپ روی تیشرت مشکی تمام پنبه یقه گرد نیز از دیگر گزینه‌هایی است که برای سفارش چاپی زیبا در دسترس است. تیشرت مشکی تمام پنبه از نخ پنبه‌ی اعلا و با ترکیب صددرصد ساخته شده است. پوشیدن این تیشرت‌ها برای کسانی به الیاف مصنوعی حساسیت دارند یا وجود الیاف غیرپنبه‌ای موجب ناراحتی یا خستگی بدنی آن‌ها می‌شود بسیار راحت و لطیف است. از طرفی استفاده از الیاف پنبه‌ی مرغوب باعث می‌شود تا امکان چاپ روی تیشرت مشکی پنبه ای با کمک لیبل انجام‌پذیر باشد.

لیبل‌هایی که برای چاپ روی این‌گونه تیشرت‌ها استفاده می‌شوند با حرارت بالایی عکس دلخواه شما را روی تیشرت چاپ می‌کنند. به این صورت که این حرارت بالا کمک می‌کند تا عکس با کیفیت مناسبی روی بافت پارچه قرار بگیرد و دیگر از آن جدا نشود. ممکن است بتوان چاپ لیبلی روی تیشرت را با لمس دست احساس کرد اما از لحاظ ظاهری کیفیت چاپ در حدی است که برجستگی رنگ‌ها غیرقابل تشخیص است.

مشخصات چاپ روی تیشرت مشکی تمام پنبه

از آن‌جایی که عکس دلخواه شما ممکن است روی تیشرت یا لباسی چاپ نشده باشد می‌توانید با چاپ آن روی تیشرت پنبه ای تیشرتی خاص برای خودتان طراحی کنید. از مشخصات قابل توجه برای چاپ طرح خود بروی تیشرت پنبه ای این است که قیمت چاپ روی تیشرت مشکی پنبه ای نسبت به خرید تیشرت‌هایی با طرح‌های خاص که به طرح موردنظر شما نزدیک باشند به‌صرفه‌تر و اقتصادی‌تر است.

برای شستن این تیشرت‌ها بهتر است از شستشوی دستی با آب سرد کمک بگیرید تا چاپ آن عمر بیشتری داشته باشد. بهتر است از آب داغ، سفیدکننده‌ها و مواد شوینده‌ی قوی برای شستن این تیشرت‌ها استفاده نکنید.

مشخصات چاپ روی تیشرت رنگی یقه گرد پنبه ای

به صورت کلی در این مقاله به بررسی چاپ روی بهترین تیشرت‌ها پرداختیم. در این میان برخی از رنگ‌های خاص و جذاب را نیز بررسی کردیم. ممکن است تصور کنید که چاپ تنها روی رنگ‌های خاصی از تیشرت‌ها امکان‌پذیر است. اما با گسترش دانش در زمینه‌ی چاپ روی پارچه می‌توان چاپ روی تیشرت رنگی یقه گرد پنبه ای را روی اغلب تیشرت‌ها در رنگ‌های دلخواه شما انجام داد.

برای این که چاپ روی این تیشرت‌ها زیباتر به نظر برسد می‌توانید از طرح‌های تک رنگ بدون حاشیه و زمینه استفاده کنید. در این صورت چاپ بسیار با کیفیت‌تر و جذاب‌تر به نظر می‌رسد. این حالت به‌ویژه برای شرکت‌هایی که تمایل دارند لوگوی خود را روی تیشرت‌های تبلیغاتی چاپ کنند گزینه‌ی بسیار خوبی خواهد بود.

اگر به دنبال کادوی مناسبی برای دوستان خود می‌گردید گزینه‌های زیادی پیش رو خواهید داشت که یکی از بهترین گزینه‌ها چاپ روی تیشرت رنگی یقه گرد است. این تیشرت‌ها بسیار راحتند و با توجه به نوع دوخت و یقه در همه جا قابل استفاده هستند.

چاپ روی تیشرت بچگانه

یکی دیگر از محبوب‌ترین خدمات در زمینه‌ی چاپ عکس روی تیشرت انجام چاپ تصویر روی تیشرت بچگانه است. اگر می‌خواهید با چاپ عکس روی تیشرت بچگانه آن را به عنوان کادو به کسی تقدیم کنید به علاقه‌ی کودک توجه کنید و در پی این باشید که کودک به چه چیزهایی علاقه نشان می‌دهد. قیمت چاپ روی تیشرت بچگانه با توجه به توضیحاتی که پیش از این نیز ارائه شد به نوع سفارش شما بستگی دارد.

نکته‌ای که باید برای چاپ تیشرت بچگانه به آن توجه کنید انتخاب سایز متناسب با کودک است. انتخاب ابعاد متناسب با سایز تیشرت بچگانه باعث می‌شود تا نتیجه‌ی نهایی مطلوب و دلخواه شما باشد. برای انتخاب طرح مناسب به سلیقه و جذابیت طرح برای کودکان توجه ویژه داشته باشید. برای نمونه می‌توانید از طرح‌های کارتون‌های محبوب استفاده کنید.

نکاتی که باید برای چاپ روی تیشرت بچگانه در نظر داشته باشید

برای چاپ انواع تیشرت بچگانه باید به چند نکته‌ی مهم دقت کرد. در صورتی که طرح مناسبی را برای چاپ روی تیشرت بچگانه انتخاب کنید که با سلایق کودک هم‌خوانی داشته باشد کودک هرگز این هدیه‌ی دوست‌داشتنی و زیبای شما را فراموش نخواهد کرد.

بدن کودکان نسبت به بزرگسالان به جنس لباس‌هایی که می‌پوشند حساسیت بیشتری دارد و زودتر به مواد مختلف واکنش نشان می‌دهد. به همین دلیل توصیه می‌کنیم که برای انجام چاپ عکس دلخواه روی تیشرت‌های بچگانه حتماً به جنس لباس دقت کنید. بهتر است لباس‌هایی انتخاب شوند که در الیاف آن‌ها ترکیب قابل توجهی از نخ پنبه‌ی اعلا به کار رفته باشد. از مزایای چنین انتخابی این است که سلامت جسمی کودکان تحت‌تأثیر الیاف مصنوعی حساسیت‌زا و بی کیفیت قرار نمی‌گیرد.

از سوی دیگر کودکان زودتر از بزرگسالان لباس‌های خود را فرسوده می‌کنند. به همین علت با انجام چاپ روی تیشرت بچگانه پنبه ای می‌توان به مدت طولانی‌تری از لباس بهره برد و این موضوع از نظر اقتصادی نیز به‌صرفه و قابل توجیه است. زیرا لباس‌هایی که از نخ پنبه‌ی مرغوب ساخته شده باشند دارای دوام و طول عمر بالاتری هستند و هم‌چنین رنگ آن‌ها با شستشوهای مکرر ثابت می‌ماند.

ایده‌های جالب برای چاپ روی تیشرت بچگانه

چاپ روی تیشرت بچگانه می‌تواند هدیه‌ی مناسبی باشد. اما در چه مواقعی و به چه صورت این هدیه جذاب‌تر و سرگرم‌کننده‌تر خواهد بود؟

زمان‌هایی مانند عیدها، جشن‌ها و مراسم‌های مختلف که افراد فامیل دور هم جمع می‌شوند، بچه‌ها معمولاً به بازی و تفریح با همدیگر می‌پردازند. برای سرگرم کردن کودکان و القای احساسات مثبت به آن‌ها می‌توان به عنوان کادو تیشرت‌هایی که طرح‌های یکسان یا مختلفی روی آن‌ها چاپ شده است به آن‌ها هدیه داد. در این صورت خواهید دید که کودکان فامیل در تمام روز درباره‌ی طرح جذاب چاپ روی تیشرت با همدیگر و با دیگران صحبت خواهند کرد و این کار باعث خوشحالی آن‌ها می‌شود.  

برای جذاب‌تر کردن این کار می‌توانید به روش دیگری عمل کنید. به این صورت که شخصیت‌های کارتونی مختلفی را (از یک کارتون یا انیمشین مورد علاقه‌ی آن‌ها) انتخاب کنید و آن‌ها را روی تیشرت‌ها چاپ کنید تا کودکان بتوانند کارتون مورد علاقه‌ی خود را با یکدیگر اجرا کنند و لذت ببرند.

هم‌چنین برای زمان‌هایی که می‌خواهید پوشش کودکان را با یکدیگر ست کنید می‌توانید از این روش استفاده کنید. چنین هدیه‌ای برای بچه‌های دوقلو نیز بسیار مناسب است.

کاربردهای چاپ روی تیشرت

در ابتدای این بخش توضیحاتی کلی درباره‌ی مزایای چاپ روی تیشرت بیان کردیم. اما اگر بخواهیم این موضوع را به صورت کامل بررسی کنیم متوجه کاربردهای بسیار متنوع چاپ عکس روی تیشرت‌ها می‌شویم. گفتیم که تیشرت‌های گزینه‌ی بسیار خوبی برای چاپ لباس‌های کارکنان محیط‌های کاری گوناگون است. اما کاربرد چاپ تیشرت تنها محدود به محیط کاری یا هدیه دادن نمی‌شود. در ادامه لیست مهم‌ترین کاربردهای چاپ روی انواع تیشرت را مشاهده می‌کنید.

یک دستی در گروه‌های آموزشی

گروه‌های آموزشی مانند گروه سرود مدرسه، گروه فوتبال، گروه‌های نمایشی، گروه‌های مسابقاتی و … همگی برای یکدست شدن به پوشش مناسب و زیبایی نیاز دارند. از بهترین و به‌صرفه‌ترین راه‌حل‌ها برای یک‌دست کردن ظاهر چنین گروه‌های چاپ روی تیشرت است. تیشرت‌هایی از جمله تیشرت ملانژ، تیشرت اسپان و تیشرت یقه دار گزینه‌های خوبی برای چاپ با تعداد بالا هستند. چراکه طرح روی این لباس‌ها ماندگار و با کیفیت است.

طراحی و تولید لباس فرم پرسنل شرکت‌ها و مراکز گوناگون

شرکت‌های معتبر برای این که روحیه‌ی تیمی را در میان پرسنل خود افزایش دهند و بین آن‌ها اتحاد بیشتری ایجاد کنند به طراحی و تولید لباس‌های فرم می‌پردازند. این کار سبب می‌شود تا یک برند خاص در میان مشتریان بهتر شناخته شود. نکات لازم برای طراحی طرح چاپی و انتخاب تیشرت مناسب برای چاپ را پیش از این بیان کردیم.

گروه‌های همایشی

گروه‌های همایشی برای رده‌های سنی مختلف و هدف‌های گوناگونی دور هم جمع می‌شوند. از بهترین روش‌هایی که بتوان بین این گروه‌ها تمایز ایجاد کرد طراحی پوشش‌های یکسان و معنادار است. از مزایای مهم این کار برای همایش‌های بزرگ در این است که گروه‌های مختلف می‌توانند به راحتی یکدیگر را ببینند و افراد مورد نظر خود را پیدا کنند و با آن‌ها ارتباط برقرار کنند. برای چاپ روی تیشرت برای چنین اهدافی بهتر است از لوگوهای زیبا و بامعنا استفاده شود.

برای سفارش چاپ روی تیشرت به کجا مراجعه کنیم؟

شرکت‌ها و مراکز زیادی در زمینه‌ی چاپ روی تیشرت فعالیت می‌کنند. البته اصولاً فعالیت این مراکز به چاپ تیشرت محدود نشده و شامل چاپ روی انواع پارچه می‌شود. برای همین چنین شرکت‌هایی برای این که کیفیت مطلوبی را به مشتریان خود ارائه دهند از دستگاه‌های با کیفیت و پیشرفته‌ای برای چاپ روی پارچه و تیشرت بهره می‌برند.

کیفیت چاپ بین شرکت‌های مختلف یکسان نیست و برای تعیین این موضوع عوامل زیادی دخیل هستند. یکی از آن‌ها همان‌طور که گفتیم بهره‌گیری از تجهیزات چاپی به‌روز و مدرن است. این دستگاه‌ها برای ارائه‌ی چاپی مرغوب طراحی شده‌اند و استانداردهای زیادی برای طراحی آن‌ها در نظر گرفته شده است. پس در درجه‌ی اول به سراغ شرکت‌هایی بروید که از تجهیزات مدرن استفاده می‌کنند.

مراکز فعال و معتبری که در زمینه‌ی چاپ تیشرت دارای تجربه‌ی بالایی هستند قطعاً برای چاپ تیشرت بهتر عمل می‌کنند. چراکه کسب تجربه‌های مختلف چاپ روی انواع پارچه و آشنایی با مدل‌های گوناگون پارچه و چاپ‌ها باعث می‌شود تا در حین روند چاپ مشکلی پیش نیاید. هم‌چنین تجربه‌های فراوان این شرکت‌ها  می‌تواند برای دریافت مشاوره برای بهترین چاپ روی تیشرت عالی باشد.

هزینه چاپ و تیشرت

مورد بعدی هزینه چاپ روی تیشرت است. هزینه‌ی چاپ تا حدی می‌تواند تعیین کننده‌ی کیفیت چاپ باشد. مسلماً انتظار نمی‌رود که با پرداخت هزینه‌ی بسیار پایینی چاپ بسیار با کیفیتی را تحویل گرفت. البته به جز قیمت چاپ تیشرت باید به هزینه‌ی خود تیشرت هم توجه داشت. هزینه چاپ و تیشرت برای مراکز مختلف دارای طیف متفاوتی است. برای این که کیفیت چاپ افزایش پیدا کند باید از تیشرت‌هایی با جنس‌های مرغوب استفاده شود.

پس در درجه‌ی دوم برای سفارش چاپ روی تیشرت از کیفیت لباس اطمینان حاصل کنید. معمولاً شرکت‌هایی که عمل چاپ روی انواع پارچه را انجام می‌دهند خود به تولید تی شرت های مردانه و تی شرت های زنانه نیز می‌پردازند. از این جهت دیگر نیازی نیست که برای چاپ به دنبال خرید تیشرت مناسبی باشید. کافی‌ست سایز و جنس مورد نظر خود را به شرکت اعلام کنید تا آن‌ها چاپ را روی تیشرت مدنظرتان انجام دهند.

زمان تحویل چاپ تیشرت

یکی از مهم‌ترین عواملی که روی قیمت چاپ روی تیشرت تأثیر می‌گذارد زمان مدنظر شما برای تحویل تیشرت است. معمولاً چاپ تیشرت ممکن است چند روز طول بکشد. این موضوع به این بستگی دارد که سفارش شما به چه صورت است. اگر به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید ممکن است تا رسیدن تیشرت به دست شما از طریق پست چند روز تا یک هفته نیز طول بکشد.

البته ناگفته نماند که امکان چاپ روی تیشرت به صورت فوری نیز وجود دارد. اما باید به فوری بودن سفارش خود در هنگام ثبت آن اشاره کنید. سفارش‌هایی که به صورت فوری (معمولاً یک روزه) آماده می‌شوند قیمت بالاتری خواهند داشت. البته این اختلاف قیمت چندان به چشم نمی‌آید. درواقع چاپ فوری تیشرت نیز با وجود قیمت بالاتر نسبت به چاپ در زمان متداول، هنوز به‌صرفه و اقتصادی خواهد بود.

به صورت کلی یکی از عواملی که باید برای چاپ عکس روی تیشرت در نظر داشته باشید زمان تحویل چاپ تیشرت است. این موضوع برای کسانی که به دریافت تیشرت در زمان قطعی و مقرری نیاز دارند اهمیت بیشتری دارد.

نکاتی برای انتخاب طرح برای چاپ روی تیشرت

درست است که برای چاپ روی تیشرت هیچ‌گونه محدودیتی برای انتخاب طرح و رنگ آن ندارید اما برای چاپ تیشرت به صورت حرفه‌ای توجه به چند مورد زیر ضروری است. در نهایت تصمیم انتخاب طرح با شماست اما ما به شما توصیه می‌کنیم که در انتخاب تصویر نکات زیر را در نظر داشته باشید تا تیشرتی با بهترین کیفیت به چاپ برسانید.

یک: در انتخاب تصویر حرفه‌ای عمل کنید

اگر می‌خواهید از تصویرهای آماده برای چاپ عکس روی تیشرت استفاده کنید می‌توانید به سایت‌ها و آدرس‌های اینترنتی متفاوتی سر بزنید و به جست‌وجوی عکس مورد علاقه‌ی خود بپردازید. این کار برای شما جز سپری کردن مدت زمانی کوتاه هزینه‌ای نخواهد داشت.

اما اگر می‌خواهید چاپ روی تیشرت را برای برند خود، لوگوی شرکت، آرم محصول و یا مسائلی از این دست انجام دهید برای جلوه‌ی حرفه‌ای‌تر تخصص خود و هم‌چنین جلب نظر مخاطبین و نشان دادن جدیت شما در کار بهتر است از طراحی کارکشته کمک بخواهید یا این که خودتان دست به طراحی بزنید و تصویر نویی خلق کنید.

دو: توجه به کیفیت بالای طرح مدنظر

حتماً به این نکته دقت کنید که هرچه کیفیت طرحی که برای چاپ می‌فرستید بیشتر باشد کیفیت چاپ تیشرت نیز بالاتر خواهد بود. در ابتدا بهتر است ابعادی برای چاپ تعیین کنید. ابعاد پیش‌فرضی که برای چاپ روی تیشرت استفاده می‌شوند شامل A5، A4، A3 و … است. البته شما نیز می‌توانید ابعاد دلخواه برای چاپ را به تناسب سایز تیشرت تعیین کنید.

سه: رعایت هارمونی بین اجزا

برای تکمیل حرفه‌ای این مراحل توجه به هماهنگی آخرین و مهم‌ترین مرحله است. این هماهنگی شامل هماهنگی بین سایز تیشرت و سایز طرح برای چاپ، رنگ طرح و رنگ تیشرت، مکان چاپ بر روی تیشرت و کاربرد مدنظر برای تیشرت می‌شود. در یک کلام ساده‌تر چاپ هر طرحی بر روی هر تیشرتی جالب نخواهد بود. برای نمونه طرح چاپی که کل تیشرت را بپوشاند برای محیط‌های کاری مناسب نیست. یا انتخاب طرحی تیره روی تیشرت‌های رنگ تیره جذابیتی نخواهد داشت. به همین دلایل دقت در انتخاب این موارد می‌تواند در تعیین چاپی بسیار جذاب یا چاپی نامطلوب نقش مهمی داشته باشد.

عوامل مؤثر بر قیمت چاپ روی تیشرت

به صورت جسته و گریخته در این مطلب به بیان عواملی که نقش مهمی در تعیین قیمت چاپ روی تیشرت دارند پرداختیم. برای این که دیدی کلی به این عوامل داشته باشید آن‌ها را در ادامه لیست کرده‌ایم.

 • جنس تیشرت
 • طرح انتخابی یا عکس مورد نظر (طرح انتخابی می‌تواند تعیین‌کننده‌ی نوع چاپ باشد)
 • نوع چاپ
 • زمان تحویل تیشرت
 • تعداد سفارش‌ها (سفارش عمده یا تکی)
 • انتخاب مرکز چاپ تیشرت (وجود واسطه‌ها می‌توانند روی هزینه‌ی چاپ تأثیرگذار باشند)

سخن پایانی برای چاپ روی تیشرت

هدیه‌هایی که معمولاً در خاطر اطرافیانمان می‌مانند همان هدیه‌هایی هستند که خالصانه و با توجه به سلایقشان به آن‌ها تقدیم شده است. به همین علت چاپ روی تیشرت برای سفارش‌های شخصی و غیرتبلیغاتی یکی از بهترین کادوهایی است که می‌توانید به عزیزانتان هدیه دهید.

پوشیدن لباسی که طرح آن مورد پسند، جذاب، زیبا و با کیفیت باشد برای هر کسی لذت‌بخش است. در این مطلب به شکل مفصلی درباره‌ی چاپ تیشرت‌های گوناگون و نکات مهمی که باید برای سفارش چاپ تیشرت در نظر داشته باشید صحبت کردیم. امیدواریم با بیان این مطالب به انتخاب بهتر شما کمک کرده باشیم.

بزرگترین مشکل چاپ روی پارچه چیست؟

یکی از بزرگترین مشکلاتی که ممکن است هنگام چاپ بوجود بیایید عدم چاپ درست و مشکلاتی مثل ، سایه انداختن ، تغییر رنگ چاپی و آنچیزی است که در مانیتور دیده میشود. که برای رفع آن بهتر است از کالیته رنگ پارچه هنگام طراحی استفاده شود.

بهترین پارچه برای چاپ رومبلی چیست؟

این روزها با انواع پارچه های مختلف در بازار روبه رو هستیم ، اما تجربه نشان داده بهترین نوع پارچه برای رومبلی پارچه پورش و مازراتی است.

حداقل سفارش چاپ روی پارچه چقدر است؟

افراد زیادی خواستار چاپ روی پارچه هستند ، از تولیدهای کوچک تا تولیدی های بزرگ وگاهی  هم کسب و کارهای خانگی ، همگی اینها به دنبال چاپ حداقل هستند در ساینا چاپ حداقل مقدار 1 متر طول برای کارهای مختلف در نظر گرفته شده.

مهمترین عامل در ثبت سفارش چاپ ، قیمت تمام شده است که به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله کاغذ مورد استفاده ، رنگ ، پارچه و… اما این روزها قیمت عرف بازار از 12 تا 30 هزار تومان متغیر است.

برندهایی که با ما اطمینان کردن

آخرین مطالب

مشاوره فنی

با کمال میل در خدمت شمایم تا هرگونه سوال و یا ابهام در خصوص خدمات ذکر شده را پاسخ دهیم.